GOGl

Gorinchem Op GLasvezel

Contacten

Zijn we in Gorinchem bezig met innoveren?
Letterlijk betekent innovatie ‘vernieuwing’. In de praktijk blijkt de definitie van innovatie niet zo eenduidig. We denken bij innovatie nog steeds aan nieuwe uitvindingen, maar dat is niet terecht. Als je een product of proces verbetert, innoveer je al. Gorinchem op GLasvezel is een initiatief tot samenwerking met elkaar om te komen tot een verbeterd netwerk in Gorinchem. 

Naam  
Email  
Adres  
Bericht  

 

Gorinchem Op GLasvezel

initiatief tot samenwerking

gallery/woman_phone